پودر آگارز

کیت ها و آنزیم ها

پودر آگارز

کیت ها و آنزیم ها

Agarose

دسته بندی :
کاربر عزیز لطفا برای ثبت سفارش این محصول در پنل کاربری سایت ثبت درخواست کنید

آگارز یک هتروپلی ساکارید است که عموما از برخی جلبک های دریایی قرمز استخراج می شود.آگارز یک پلیمر خطی است که از واحد تکرار شونده آگاروبیوز تشکیل شده است که یک دی ساکارید است که از D-گالاکتوز و anhydro-L-galac تشکیل شده است. 

آگارز اغلب در زیست شناسی مولکولی برای جداسازی مولکول های  بزرگ به ویژه DNA، توسط الکتروفورز استفاده می شود.