محلول ترایزول

کیت ها و آنزیم ها

محلول ترایزول

کیت ها و آنزیم ها

REX Solution

دسته بندی :
کاربر عزیز لطفا برای ثبت سفارش این محصول در پنل کاربری سایت ثبت درخواست کنید

REX Solutionیک محلول شیمیایی است که در استخراج DNA ، RNA و پروتئین ها از  سلول ها استفاده می شود.