Gene All

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن براساس:
Clean Taq DNA Polymerase
آنزیم های  عاری از آلودگی DNA  ژنومی که موجب افزایش Sensitivity آنزیم میگردد. Genomi..
0 تومان
Clean α-Taq DNA Polymerase
 را دارا بوده و در عین حال عاری از آلودگی ژنومی می باشد.  AmpONETM α-Taq این آنزیم تمامی م..
0 تومان
DirExTM
کاتالوگ ..
0 تومان
DirExTM Single tube DNA extraction buffer for PCR
کاتالوگ ..
0 تومان
Hot Start Taq DNA Polymerase
استفاده از این آنزیم موجب افزایش حساسیت، اختصاصی بودن و مقدار محصول بدست آمده از  PCR می گردد. ..
0 تومان
Pfu DNA Polymerase
آنزیم دارای فعالیت Proofreading  (3’ → 5’ exonuclease activity)، مناسب برای:Blunt-end clonin..
0 تومان
Taq DNA Polymerase
آنزیم استاندارد Taq DNA Polymerase، مناسب برای تمامی استفاده های روتین PCR،  RT-PCR و غیره. باف..
0 تومان
α-Taq DNA Polymerase
این آنزیم قابلیت تکثیر قطعات تا 20 کیلو باز را دارا می باشد و در عین حال اضافه کننده A در ..
0 تومان
آنزیم Reverse Transcriptase بزای سنتز CDNA
 HyperscriptTM Reverse Transcriptase کاتالوگ ..
0 تومان
محلول استخراج RNA از بافت ها و سلولهای حیوانی، گیاهی، باکتریها، مخمر ها ، و ... .
RiboEx Total RNA کاتالوگ ..
0 تومان
محلول استخراج RNA از بافت ها و سلولهای حیوانی، گیاهی، باکتریها، مخمر ها ، و همچنین نمونه های مایع مثل خون
RiboEx LS Total RNA کاتالوگ ..
0 تومان
مسترمیکس آماده one setup برای سنتز CDNA
 HyperscriptTM One-step RT-PCR Mastermix 2 tube ..
0 تومان
مسترمیکس آماده برای سنتز CDNA
     HyperscriptTM RT Mastermix 2 tube کاتالوگ ..
0 تومان
پرمیکس آماده one setup برای سنتز CDNA
    HyperscriptTM One-step RT-PCR Premix, Liquid در ویال های 0.2 ml 96 tube ..
0 تومان
پرمیکس آماده برای سنتز CDNA
   HyperscriptTM RT Premix, Liquid در ویال های 0.2 ml 96 tube کاتالوگ ..
0 تومان
کیت استخراج پلاسمید به روش ستونی mini prep
Exprep Plasmid SV - mini  ویژگی های کیت استخراج پلاسمید: 1-   این کیت ستونی بود..
0 تومان
کیت استخراج پلاسمید به روش ستونی متوسط
Exprep Plasmid SV - Midi  کیت استخراج پلاسمید تا300 میکروگرم به روش ستونی، در کمتر از 50 دقی..
0 تومان
کیت استخراج DNA از خاک - کوچک
Exgene Soil DNA - mini کاتالوگ ..
0 تومان
کیت استخراج DNA ژنومی و میتوکندریال با روش ستونی، از نمونه های بسیار کم
Exgene Genomic DNA Micro کیت استخراج DNA ژنومی و میتوکندریال با روش ستونی، از نمونه های بسیار کم،..
0 تومان
کیت استخراج Total RNA & DNA ، به طور همزمان - کوچک
Allspin-mini کیت استخراج   Total RNA & DNA ، به طور همزمان از نمونه های مختلف، به روش ست..
0 تومان
کیت تخلیص DNA از واکنشهای آنزیمی - کوچک
Expin Clean Up SV - mini تا 10 میکروگرم به روش ستونی، در کمتر از 5 دقیقه. کاتالوگ ..
0 تومان
کیت تخلیص قطعات DNA از ژل
Expin Gel SV تا 10 میکروگرم به روش ستونی، در کمتر از 15 دقیقه. کاتالوگ ..
0 تومان
کیت تخلیص قطعات DNA از ژل و یا محصول PCR -کوچک
Expin Combo GP - mini کیتهای تخلیص کمپانی GeneAll، با کیفیتی عالی و روش کار ساده به باز..
0 تومان
کیت تخلیص محصول PCR - کوچک
Expin PCR SV-mini تا 10 میکروگرم به روش ستونی، در کمتر از 5 دقیقه. کاتالوگ ..
0 تومان
کیت تخلیص نمونه های RNA به روش ستونی در 5 دقیقه - plus - کوچک
Riboclear Plus-mini Ribospin plus! Provides DNase for removal of DNA. کاتالوگ ..
0 تومان
کیت تخلیص نمونه های RNA به روش ستونی در 5 دقیقه - کوچک
Riboclear -mini کاتالوگ ..
0 تومان
کیت ستونی استخراج DNAازسلول، بافت، خون، باکتری گرم منفی وغیره - بزرگ
Exgene Clinic SV - MAXI  کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی، از  سلولها و بافت های ..
0 تومان
کیت ستونی استخراج DNAازسلول، بافت، خون، باکتری گرم منفی وغیره - متوسط
Exgene Clinic SV - Midi  کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی، از  سلولها و بافت های ..
0 تومان
کیت ستونی استخراج DNAازسلول، بافت، خون، باکتری گرم منفی وغیره - کوچک
Exgene Clinic SV - mini  کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی، از  سلولها و بافت های ..
0 تومان
کیت ستونی استخراج DNA از نمونه مدفوع - کوچک
Exgene Stool SV - mini ..
0 تومان
کیت ستونی استخراج RNA از بافت و سلول - کوچک
Hybrid-R-mini استخراج  RNA از بافت ها و سلولهای حیوانی و گیاهی، و   E. coli به روش ستون..
0 تومان
کیت ستونی استخراج RNA از بافت و سلول- مقدار کم نمونه - کوچک
Ribospin کیت استخراج RNA از بافت و کشت سلول به روش ستونی در 15 دقیقه کاتالوگ ..
0 تومان
کیت ستونی استخراج RNA از خون - کوچک
Hybrid-R Blood RNA-mini استخراج  RNA از خون به روش ستونی در 30 دقیقه. کاتالوگ ..
0 تومان
کیت ستونی استخراج RNA از گیاه - کوچک
Ribospin Plant کیت استخراج   RNA از گیاه، به روش ستونی در 25 دقیقه کاتالوگ ..
0 تومان
کیت ستونی استخراج RNA ویروسی - plus - کوچک
Ribospin VRD Plus-mini کیت استخراج RNA و DNA ویروسی از مقدار اندک نمونه به روش ستونی در 20 دقیقه...
0 تومان
کیت ستونی استخراج RNA ویروسی - کوچک
Ribospin VRD -mini کیت استخراج RNA و DNA ویروسی از نمونه های مختلف به روش ستونی در 20 دقیقه. ک..
0 تومان
کیت ستونی استخراج میکرو RNA - کوچک
Hybrid-R miRNA-mini کیت استخراج   RNA های کوچک (Micro RNA)و بزرگ از بافت ها و کشت سلول به رو..
0 تومان
کیت سریع استخراج پلاسمید به روش ستونی کوچک
Exprep Hybrid-Q Plasmid-mini کیت استخراج سریع پلاسمید تا30 میکروگرم به روش ستونی، در کمتر از 10 د..
0 تومان
کیت های استخراج DNA از  کشت سلولی، باکتری گرم منفی - 300ul
GenEx C  Sx - 300ul بدون استفاده از مواد شیمیایی سمی مانند فنل یا کلروفرم Sx : On the bas..
0 تومان
کیت های استخراج DNA از بافت - 10ml
GenEx T  Lx - 10ml بدون استفاده از مواد شیمیایی سمی مانند فنل یا کلروفرم Lx : On the basi..
0 تومان
کیت های استخراج DNA از بافت - 300ul
GenEx T  Sx - 300ul بدون استفاده از مواد شیمیایی سمی مانند فنل یا کلروفرم Sx : On the bas..
0 تومان
کیت های استخراج DNA از خون - 10ml
GenEx B  Lx - 10ml بدون استفاده از مواد شیمیایی سمی مانند فنل یا کلروفرم Lx : On the basi..
0 تومان
کیت های استخراج DNA از خون - 300ul
GenEx B  Sx - 300ul بدون استفاده از مواد شیمیایی سمی مانند فنل یا کلروفرم Sx : On the bas..
0 تومان
کیت های استخراج DNA از کشت سلولی، باکتری گرم منفی - 10ml
GenEx C  Lx - 10ml بدون استفاده از مواد شیمیایی سمی مانند فنل یا کلروفرم Lx : On the basi..
0 تومان
کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی - بزرگ
Exgene Plant SV - MAXI از  بافت ها و سلولهای مختلف گیاهی، میوه ها، جلبکها و غیره کاتالوگ ..
0 تومان
کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی - بزرگ
Exgene Tissue SV- MAXI از بافت های مختلف حیوانی و انسانی (مو، بلاک های پارافینه، مایعات و ترشحات ..
0 تومان
کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی - متوسط
Exgene Tissue SV- Midi از بافت های مختلف حیوانی و انسانی (مو، بلاک های پارافینه، مایعات و ترشحات ..
0 تومان
کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی - متوسط
Exgene Plant SV - Midi از  بافت ها و سلولهای مختلف گیاهی، میوه ها، جلبکها و غیره کاتالوگ ..
0 تومان
کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی - کوچک
Exgene Plant SV - mini از  بافت ها و سلولهای مختلف گیاهی، میوه ها، جلبکها و غیره کاتالوگ ..
0 تومان
کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی - کوچک
Exgene Tissue SV- mini از بافت های مختلف حیوانی و انسانی (مو، بلاک های پارافینه، مایعات و ترشحات ..
0 تومان
کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی از خون - بزرگ
Exgene Blood SV - MAXI کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی، از خون، سلولها و فراورده های خونی،..
0 تومان
کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی از خون - متوسط
Exgene Blood SV - Midi کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی، از خون، سلولها و فراورده های خونی،..
0 تومان
کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی از خون - کوچک
Exgene Blood SV - mini کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی، از خون، سلولها و فراورده های خونی،..
0 تومان
کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی، از سلول - بزرگ
Exgene Cell  SV - MAXI کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی، از  سلولها و بافت های مخ..
0 تومان
کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی، از سلول - کوچک
Exgene Cell  SV - mini کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی، از  سلولها و بافت های مخ..
0 تومان
کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی، از غلات، فراورده های آنها، میوه ها و غیره - بزرگ
Exgene GMO SV - MAXI کاتالوگ ..
0 تومان
کیت های استخراج DNA ژنومی با روش ستونی، از غلات، فراورده های آنها، میوه ها و غیره - کوچک
Exgene GMO SV - mini کاتالوگ ..
0 تومان
کیت های استخراج پلاسمید متوسط با روش ستونی، با اندوتوکسین کم
Exfection Plasmid LE-Midi(LE: Low Endotoxin) کیت های استخراج پلاسمید با روش ستونی، با اندوتوکسین ..
0 تومان
کیت های استخراج پلاسمید متوسط با روش ستونی، بدون اندوتوکسین
Exfection Plasmid EL-Midi(EL:Endotoxin Free) Endotoxin Free) برای ترنسفکشن، میکرواینجکشن، خاموش ک..
0 تومان
کیت های استخراج پلاسمید کوچک با روش ستونی، با اندوتوکسین کم
Exfection Plasmid LE-mini(LE: Low Endotoxin) mini: تا30 میکروگرم در کمتر از 30 دقیقه کاتالوگ ..
0 تومان
کیت های ستونی استخراج DNA از بافت و خون - بزرگ
Exgene Tissue SV Plus-MAXI کیت های Tissue SV Plus امکان استخراج DNA ژنومی را از خون،  Buffy ..
0 تومان
کیت های ستونی استخراج DNA از بافت و خون - متوسط
Exgene Tissue SV Plus-Midi  کیت های Tissue SV Plus امکان استخراج DNA ژنومی را از خون،  ..
0 تومان
کیت های ستونی استخراج DNA از بافت و خون - کوچک
Exgene Tissue SV Plus - Midi کیت های Tissue SV Plus امکان استخراج DNA ژنومی را از خون،  Buff..
0 تومان
DNase I
سفارش مقدار کمترنیز امکان پذیر میباشد،در این مورد لطفا با شرکت تماس بگیرید    ..
0 تومان
Enhancer برای PCR و Real-time
Enhancer برای   Real-time PCR و PCR  در حجم های مختلف کاتالوگ ..
0 تومان
Loading Dye- 6x BB Solution
 Loading Dye با امکان اضافه کردن به محصول قبل یا بعد از واکنش  PCR   ..
0 تومان
Proteinase K-20 mg/ml
به صورت محلول ..
0 تومان
RNase A-10 mg/ml
..
0 تومان
پودر Proteinase K
  پروتئیناز K به صورت محلول و لیوفیلیزه همراه با بافر حلال   ..
0 تومان

Design by : Nasimweb.ir

Copyright by Pishgam biotech co © 2013 | All right