توالی یابی

جهت سفارش انجام تعیین توالی لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:

1- فایل Sequencing-Request-Form را دانلود نمایید.

2- ستون Sample & Primer Names فرم را مطابق با برچسب تیوپ کامل نمایید. 

3- ستون Purification را در صورت نیاز تخلیص Yes و عدم نیاز No را انتخاب نمایید.

4- نمونه و پرایمر خود را در تیوپ های 0.5 یا 1.5 قرار دهید. 

5- شماره تماس را به همراه نمونه به شرکت ارسال نمایید.

فایل های مربوط به توالی یابی

Fragment-Analysis-Request-Form

Re-Sequencing-Request-Form

Sequencing-Request-Form

فایل های راهنما

DNA-Sequencing-Guidelines

Gel-Extraction-Guideline

 

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

Design by : Nasimweb.ir

Copyright by Pishgam biotech co © 2013 | All right