سنتز CDNA

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
-M-MLV Reverse Transcriptase RNase H
آنزیم Reverse transcriptase برای سنتز cDNA کاتالوگ ..
0 تومان
آنزیم Reverse Transcriptase بزای سنتز CDNA
 HyperscriptTM Reverse Transcriptase کاتالوگ ..
0 تومان
مسترمیکس آماده one setup برای سنتز CDNA
 HyperscriptTM One-step RT-PCR Mastermix 2 tube ..
0 تومان
مسترمیکس آماده برای سنتز CDNA
     HyperscriptTM RT Mastermix 2 tube کاتالوگ ..
0 تومان
پرمیکس آماده one setup برای سنتز CDNA
    HyperscriptTM One-step RT-PCR Premix, Liquid در ویال های 0.2 ml 96 tube ..
0 تومان
پرمیکس آماده برای سنتز CDNA
   HyperscriptTM RT Premix, Liquid در ویال های 0.2 ml 96 tube کاتالوگ ..
0 تومان

Design by : Nasimweb.ir

Copyright by Pishgam biotech co © 2013 | All right