حضور پیشگام در کنگره ملی ژنتیک ایران

حضور پیشگام در کنگره ملی ژنتیک ایران

حضور پیشگام در کنگره ملی ژنتیک ایران

حضور شرکت پیشگام در سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگــره ملــی ژنتیــــک ایــــران

شرکت پیشگام از شما دعوت می نماید از غرفه این شرکت بازدید فرمایید.

  •  زمان : 23 تا 25 اردیبهشت ماه 97
  •  مکان : تهران ، سالن اجلاس سران

Design by : Nasimweb.ir

Copyright by Pishgam biotech co © 2013 | All right