حضور پیشگام در چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

حضور پیشگام در چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

حضور پیشگام در چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

.شرکت پیشگام از شما دعوت می نماید از غرفه این شرکت در چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی بازدید فرمایید.

 تاریخ برگزاری: 6 الی 8 اردیبهشت 1397

محل برگزاری: تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی 

 تاریخ برگزاری: 13 الی 15 دی 1396

محل برگزاری: تهران، دانشگاه تربیت مدرس

Design by : Nasimweb.ir

Copyright by Pishgam biotech co © 2013 | All right